Asansör Sınıf ve Standartları

Sınıf I Asansörleri
İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir.
Sınıf II Asansörleri
Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan ancak gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir.
Sınıf III Asansörleri
Sağlık tesislerinde kullanılmak üzere sedye vb. taşımak için tasarımlanmış asansörlerdir.
Sınıf IV Asansörleri
Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir.
Sınıf V Asansörleri
Yalnızca küçük yüklerin taşınması için yapılmış, insanın giremeyeceği boyutları olan servis için kullanılan asansörlerdir.
Sınıf VI Asansörleri
Yüksek katlı ve trafikli binalar için tasarımlanmış, hızı 2,5 m/sn ve üstü hızlarda hareket eden asansörlerdir.
Standartlar
TS 10922 EN 81-1 Elektrikli asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları
TS EN 81-2 Hidrolik asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları
TS EN 12016 Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Bantlar İçin Ürün Grubu
Standardı – Elektromanyetik Uyumluluk – Bağışıklık
TS EN 13015 Asansörler ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı – Bakım Talimatları İçin Kurallar