Kalite Anlayışımız

VİZYONUMUZ

  • Ürün kalitesini en üst düzeyde tutarak, bunu hizmet anlayışı şeklinde sunmak.
  • Plan ve program çerçevesinde çalışmak, programdan kaynaklanan hatalara yerinde ve zamanında müdahale ederek, bir sonraki plan ve programlarda mükemmeliyeti sağlamak.
  • Öğrenmeye dayalı, çağdaş sistemler oluşturmak ve bunları geliştirmek.
  • Verimliliği artırmak için, kurum içi birlikteliği güçlendirmek, iletişimi artırmak ve takım ruhunu sağlamak.
  • Personelin daha iyi "HİZMET İÇİ EĞİTİM" sürecinden geçirilmesini sağlamak.
  • Toplam Kalite Yönetimini her alana yaymak ve sistemli bir şekilde uygulamak.

MİSYONUMUZ

Gelişen çağa ve teknolojiye ayak uydurmak, tüketiciye en iyi ürün ve hizmeti vermek, personeli motive ederek yüreklendirmek; Alanımızda ülkemizin lider kuruluşu olmaktır.

KALİTE POLİTİKASI

Müşteri talep ve beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermeyi, vaktinde teslim etmeyi, bu işlemleri eksiksiz ve sürekli kılmayı kalite politikası olarak belirlemiş ve Tüm birimlerimiz çalışmalarında ,etkin ve sürekli gelişen müşteri odaklı yönetim ilkesini benimsemiştir.